โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต

 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิในการดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานขนส่งหมอชิตจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการขนส่งคมนาคม (Transportation Hub) โดยมีสถานีกลางขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ รวมทั้งมีการพัฒนาคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ในพื้นที่โครงการนี้ด้วย

 
program_edited.jpg

ข้อมูลโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต มีพื้นที่ประมาณ 63-0-94 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย

  • อาคารสำนักงาน

  • อาคารที่พักอาศัย

  • โรงแรม

  • ศูนย์การค้า

  • อาคารจอดรถ

  • ศูนย์ประชุม

  • สถานีรับส่งผุ้โดยสาร โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง: 60 เดือน (5 ปี) คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2564

 

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

เป็นสถานีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารรูปแบบใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการกำหนดเวลาเข้า-ออกสถานีขนส่งของรถโดยสารตามตารางเวลา ให้บริการแบบการใช้ชานชาลาร่วมกัน ลักษณะเดียวกับสนามบิน มีระบบการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้โดยสารโดยการแสดงข้อมูลรถโดยสารและชานชาลาด้วยระบบสารสนเทศ มีระบบการตรวจสอบตั๋วและตรวจความปลอดภัยที่ชานชาลาก่อนโดยสาร มีระบบตู้ขายตั๋วอัตโนมัติและออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

Bus Terminal1
 
 

รูปแบบการจราจรเข้าและออกจากโครงการ

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนพหลโยธิน ฝั่งมุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าว

เป็นทางยกระดับบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก สำหรับรถที่ออกจากโครงการมุ่งหน้าไปยังห้าแยกลาดพร้าว เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการมุ่งไปทางทิศเหนือ สามารถบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรของจุดกลับรถบริเวณแยกกำแพงเพชร และช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรที่จะออกจากโครงการด้านถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว โครงการมีแนวคิดที่จะขยายทางยกระดับไปลงบนถนนวิภาวดีรังสิตก่อนถึงด่านโทลล์เวย์ลาดพร้าว

C2 - Copy.jpg
C1 - Copy.jpg

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนพหลโยธิน ฝั่งมุ่งหน้าสะพานควาย

เป็นทางยกระดับที่บูรณาการกับโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงบริเวณถนนพหลโยธินและถนนกำแพงเพชร ผู้ที่เดินทางมาจากสะพานควายสามารถเลี้ยวซ้ายไปขึ้นทางยกระดับจากถนนกำแพงเพชร 2 เข้าสู่โครงการ เป็นการบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรของจุดกลับรถบริเวณห้าแยกลาดพร้าว นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายกับพื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถรองรับผู้เดินทางที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายมาสู่โครงการได้อย่างสะดวก

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนวิภาวดีรังสิตและดอนเมืองโทลเวย์

เป็นทางยกระดับเพื่อเชื่อมพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในอาคารกับถนนวิภาวดีรังสิตกับดอนเมืองโทลล์เวย์ สามารถรองรับรถโดยสารและรถยนต์ที่ใช้ดอนเมืองโทลล์เวย์ในทิศมุ่งเหนือออกจากโครงการและทิศมุ่งใต้เข้าสู่โครงการ มีทางขึ้น-ลงเชื่อมกับถนนวิภาวดีรังสิตสำหรับรถที่ไม่ต้องการใช้ทางด่วน ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรที่เกิดจากรถโดยสารขนาดใหญ่โดยให้แยกใช้ทางยกระดับเข้า-ออกพื้นที่สถานีขนส่งโดยตรง นอกจากนี้ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้า-ออกโครงการสำหรับผู้ที่เดินทางมายังโครงการนอกเหนือจากทางเข้า-ออกบนถนนพหลโยธิน

C3 - Copy.jpg
 

แบบจำลองการจราจรในบริเวณโครงการ

 

ทีมงานที่ปรึกษาโครงการ

48350_logo_20191115164328 (1).png
Logo_directions+1.png
RuwUWrvZ_400x400.jpg
kcs_asso_pic.gif

ที่ปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์

สถาปนิกโครงการ

บจก. เก็นสเล่อร์(ประเทศไทย)

ที่ปรึกษาด้านการจราจร

บจก. ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์)

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

บจก. เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์

download (3).png
อาชีพภูมิสถาปนิก_logo.jpg
download.png
images.png

ที่ปรึกษาการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน

บจก. สแตรตีเจีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส

ที่ปรึกษาออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม

บจก. ฉมา

ที่ปรึกษางานสำรวจ

บจก. เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

ที่ปรึกษาด้านงานระบบ

บจก. มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์

homeLogo.jpg

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ

บจก. ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์

 
Blurred Motion

ติดต่อเรา

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กทม. 10900

02-651-5615 ต่อ 126

  • Google Places
  • LinkedIn
  • Facebook