top of page

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต

ฺBangkok Terminal: Welcome

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิในการดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานขนส่งหมอชิตจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการขนส่งคมนาคม (Transportation Hub) โดยมีสถานีกลางขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ รวมทั้งมีการพัฒนาคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ในพื้นที่โครงการนี้ด้วย

ฺBangkok Terminal: Bio
program_edited.jpg

ข้อมูลโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต มีพื้นที่ประมาณ 63-0-94 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย

  • อาคารสำนักงาน

  • อาคารที่พักอาศัย

  • โรงแรม

  • ศูนย์การค้า

  • อาคารจอดรถ

  • ศูนย์ประชุม

  • สถานีรับส่งผุ้โดยสาร โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง: 60 เดือน (5 ปี) คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2564

ฺBangkok Terminal: Quote

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

เป็นสถานีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารรูปแบบใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการกำหนดเวลาเข้า-ออกสถานีขนส่งของรถโดยสารตามตารางเวลา ให้บริการแบบการใช้ชานชาลาร่วมกัน ลักษณะเดียวกับสนามบิน มีระบบการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้โดยสารโดยการแสดงข้อมูลรถโดยสารและชานชาลาด้วยระบบสารสนเทศ มีระบบการตรวจสอบตั๋วและตรวจความปลอดภัยที่ชานชาลาก่อนโดยสาร มีระบบตู้ขายตั๋วอัตโนมัติและออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

Bus Terminal1
ฺBangkok Terminal: Accessibility Policy
ฺBangkok Terminal: Work

รูปแบบการจราจรเข้าและออกจากโครงการ

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนพหลโยธิน ฝั่งมุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าว

เป็นทางยกระดับบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก สำหรับรถที่ออกจากโครงการมุ่งหน้าไปยังห้าแยกลาดพร้าว เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการมุ่งไปทางทิศเหนือ สามารถบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรของจุดกลับรถบริเวณแยกกำแพงเพชร และช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรที่จะออกจากโครงการด้านถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว โครงการมีแนวคิดที่จะขยายทางยกระดับไปลงบนถนนวิภาวดีรังสิตก่อนถึงด่านโทลล์เวย์ลาดพร้าว

C2 - Copy.jpg
C1 - Copy.jpg

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนพหลโยธิน ฝั่งมุ่งหน้าสะพานควาย

เป็นทางยกระดับที่บูรณาการกับโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงบริเวณถนนพหลโยธินและถนนกำแพงเพชร ผู้ที่เดินทางมาจากสะพานควายสามารถเลี้ยวซ้ายไปขึ้นทางยกระดับจากถนนกำแพงเพชร 2 เข้าสู่โครงการ เป็นการบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรของจุดกลับรถบริเวณห้าแยกลาดพร้าว นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายกับพื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถรองรับผู้เดินทางที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายมาสู่โครงการได้อย่างสะดวก

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนวิภาวดีรังสิตและดอนเมืองโทลเวย์

เป็นทางยกระดับเพื่อเชื่อมพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในอาคารกับถนนวิภาวดีรังสิตกับดอนเมืองโทลล์เวย์ สามารถรองรับรถโดยสารและรถยนต์ที่ใช้ดอนเมืองโทลล์เวย์ในทิศมุ่งเหนือออกจากโครงการและทิศมุ่งใต้เข้าสู่โครงการ มีทางขึ้น-ลงเชื่อมกับถนนวิภาวดีรังสิตสำหรับรถที่ไม่ต้องการใช้ทางด่วน ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรที่เกิดจากรถโดยสารขนาดใหญ่โดยให้แยกใช้ทางยกระดับเข้า-ออกพื้นที่สถานีขนส่งโดยตรง นอกจากนี้ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้า-ออกโครงการสำหรับผู้ที่เดินทางมายังโครงการนอกเหนือจากทางเข้า-ออกบนถนนพหลโยธิน

C3 - Copy.jpg
ฺBangkok Terminal: Products

แบบจำลองการจราจรในบริเวณโครงการ

ฺBangkok Terminal: Welcome

ทีมงานที่ปรึกษาโครงการ

48350_logo_20191115164328 (1).png
Logo_directions+1.png
RuwUWrvZ_400x400.jpg
kcs_asso_pic.gif

ที่ปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์

สถาปนิกโครงการ

บจก. เก็นสเล่อร์(ประเทศไทย)

ที่ปรึกษาด้านการจราจร

บจก. ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์)

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

บจก. เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์

download (3).png
อาชีพภูมิสถาปนิก_logo.jpg
download.png
images.png

ที่ปรึกษาการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน

บจก. สแตรตีเจีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส

ที่ปรึกษาออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม

บจก. ฉมา

ที่ปรึกษางานสำรวจ

บจก. เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

ที่ปรึกษาด้านงานระบบ

บจก. มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์

homeLogo.jpg

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ

บจก. ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์

ฺBangkok Terminal: Services
Blurred Motion

ติดต่อเรา

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กทม. 10900

02-651-5615 ต่อ 126

  • Google Places
  • LinkedIn
  • Facebook
ฺBangkok Terminal: Contact
bottom of page